Aktuální Opatření sport – vyjádření NSA


 

Aktualizováno 22. listopadu

S účinností ode dne 22. listopadu 2021 do odvolání dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví – omezení maloobchodního prodeje a služeb (dále jen „Opatření“ – ke stažení zde)  platí:

 1. VNITŘNÍ SPORTOVIŠTĚ dle bodu I. 8. Opatření
 2. vstup pro osoby za dodržení podmínek1 – kontroluje provozovatel,
 3. při skupinových lekcích rozestupy 1,5 m, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
 4. zajištění cirkulace vzduchu.
 • PLAVECKÝ BAZÉN dle bodu I. 9. Opatření
 • vstup pro osoby za dodržení podmínek1 – kontroluje provozovatel,
 • rozestupy 1,5 m, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
 • zajištění cirkulace vzduchu.
 • LYŽARSKÉ VLEKY A LANOVÉ DRÁHY dle bodu I. 10. Opatření
 • vstup pro osoby za dodržení podmínek1,
 • provozovatel kontroluje plnění podmínek1 při prodeji jízdenek; při online prodeji jízdenek kontroluje plnění podmínek1 alespoň namátkově,
 • rozestupy ve vnitřních prostorách 1,5 m, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
 • zajištění podmínek (dezinfekce, cirkulace vzduchu, informovanost zákazníků).
 • DIVÁCI NA SPORTOVNÍM UTKÁNÍ dle bodu I. 13. Opatření
 • do 20 diváků bez podmínek1,
 • více než 20 diváků za dodržení podmínek1 – kontroluje organizátor akce,
 • vzdálenost diváků od sportovní plochy nejméně 2 m.  
 • SPORTOVNÍ AKTIVITA / AKCE dle bodu I. 14. Opatření

ve vnitřních nebo vnějších prostorech

 • do 20 osob bez podmínek1,
 • přítomnost maximálně do 1000 osob v jeden čas za dodržení podmínek1,– kontroluje organizátor akce,
 • pravidelná aktivita v neměnném kolektivu s vedením evidence osob pro potřeby epidemiologického šetření bez dodržení podmínek1,
 • navíc pod sportovními svazy dle bodu I. 14. d) Opatření
 • vždy povinná evidence osob pro potřeby epidemiologického šetření,
 • v případě nepravidelné aktivity nebo pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (národní soutěže, turnaje, zápasy) účastí vice než 20 osob povinné dodržení podmínek1, přičemž negativní výsledek PCR testu má platnost 7 dní.
 • SPORTOVNÍ AKTIVITA / AKCE pro děti do 12 let

Děti do 12 let, které nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid -19, se mohou účastnit pohybových aktivit bez prokázání podmínek jako je očkování, prodělání nemoci nebo negativní výsledek testu.

 • SPORTOVNÍ AKTIVITA / AKCE pro mládež od 12 do 18 let

Mládež ve věku od 12 do 18 let, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění Covid -19, se může účastnit pohybových aktivit s prokázáním podmínek jako je očkování, prodělání nemoci nebo negativní výsledek PCR testu, který má obecně platnost 72 hodin, ale v případě pohybové aktivity organizované pod sportovním svazem je jeho platnost 7 dní.

 • PROFESIONÁLNÍ SPORT

Na tiskové konferenci vlády dne 19. listopadu 2021 ke stažení zde se v 10. minutě uvádí, že na profesionální sportovce je nahlíženo stejně jako na zaměstnance nebo OSVČ. Musí se tedy testovat, ale není nezbytně nutné prokazovat se očkováním nebo proděláním nemoci.  

 • VÝZNAMNÉ MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ AKCE na území ČR

Vstup zahraničních sportovců:

 • vstup zahraničních sportovců na území ČR podléhá Ochrannému opatření stanovení podmínek pro vstup na území ČR ke stažení zde (dále jen Opatření pro vstup),
 • podrobné informace o vstupu osob ze III. zemí na území ČR uvedeny zde.  

Ubytování sportovců:

 • ubytovací služby dle bodu I. 6. e) Opatření lze poskytnout z důvodů pracovních, podnikatelských nebo obdobných také bez splnění podmínek1, avšak s negativním výsledkem PCR testu, který má platnost 72 hodin.

Testování sportovců:

 • Sportovci ze zahraničí mají povinnost dle Opatření pro vstup:
 • při příjezdu ze zemí s nízkým nebo středním rizikem nákazy onemocnění COVID -19 se před vstupem nebo nejpozději do 5 dní po vstupu podrobit PCR testu nebo antigennímu testu,
 • při příjezdu ze zemí s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID -19 disponovat výsledkem PCR – testu a dalšímu se podrobit v rozmezí 5. -7. dne od vstupu na území ČR. 
 • Sportovci z ČR
 • Testování sportovců se řídí Mimořádným opatřením testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných (dále jen „Opatření k testování“), které ukládá antigenní testování jednou týdně.
 • Významné mezinárodních sportovní soutěže se řídí reglementem mezinárodní sportovní federace, jehož součástí jsou také pravidla pro dodržování hygienických opatření a pravidelného testování účastníků, které je pravidelnější a častější než výše uvedené podmínky testování. V tomto smyslu budou tedy sportovci ze zahraničí i z ČR testováni při významných sportovních akcích přísněji, než je uvedeno v dotčených opatřeních.
 • NÁRODNÍ EXTRALIGOVÉ A LIGOVÉ SOUTĚŽE na území ČR

Sportovci nemají povinnost prokázat se očkováním nebo proděláním nemoci, mohou využít Opatření k testování a prokázat se antigenním nebo PCR testem jako zaměstnanci, přičemž zaměstnancem je také osoba připravující se na výkon povolání nebo vykonávající praxi.

 • OZNÁMENÍ O KONÁNÍ HROMADNÉ AKCE

Všem pořadatelům organizovaných hromadných akcí s předpokládanou účastí nad 1000 osob denně se nařizuje oznámit konání akce místně příslušné krajské hygienické stanici dle Mimořádného opatření – povinnost oznámení o konání hromadné akce (ke stažení zde).

 • OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Ochrana dýchacích cest je stanovena Mimořádným opatřením – ochrana dýchacích cest (dále jen „Opatření – dýchací cesty“) – ke stažení zde

S účinností ode dne 25. října 2021 musí mít diváci přítomní na sportovních utkáních ochranné prostředky dýchacích cest s dispozicemi dle bodu I. 1. Opatření – ochrana dýchacích cest.

Povinnost nosit ochranu dýchacích cest se nevztahuje na:

 • sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole,
 • na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi.

1PODMÍNKY dle Opatření

 • osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid – 19,
 • osoby nad 12 let věku splní jednu z následujících podmínek:
 • dokončené očkování;
 • prodělání nemoci do 180 dní;
 • osoby do 18 let, osoby s kontraindikací k očkování, osoby s nedokončeným očkováním doloží negativní výsledek PCR testu, přičemž platnost PCR testu je 72 hodin, pouze v případě aktivity organizované pod sportovním svazem je platnost PCR testu 7 dní.

Další podrobnosti a upřesnění jsou uvedeny v souvisejících opatřeních.

Odkaz: https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/