Výkonný výbor

Složení Výkonného výboru:

Michal Hrubý – předseda
Svatopluk Sekanina – člen VV a místopředseda
Vladimír Ryska – člen VV

Kontrolní orgán:

Martin Svačina – Revizor