VÝKONNÝ VÝBOR

SLOŽENÍ VÝKONNÉHO VÝBORU OSK ČSKe:

Předseda – PaedDr. Michal Hrubý, Ph.D.
Místopředseda – Svatopluk Sekanina

SLOŽENÍ KONTROLNÍHO ORGÁNU OSK ČSKe:

Katarína Dopitová Sámelová