Zkoušky 2017 na STV – 1 Dan a výše

http://www.mske.cz/

Na návrh předsedy TMK ČSKe (Dr. Hrubý) ve spolupráci s pověřencem pro zkoušky STV MSKe (p. Ryska) je možnost uspořádat zkoušky v rámci MSKe na STV – 1 Dan a výše. Zkoušek se mohou účastnit i zájemci jiných krajů.

PODMÍNKY:
1. platná známka ČSKe 2017
2. registrace klubu v MSKe (pokud je členem)
3. splnění limitu pro udělení STV – Dan

Zájemci o zkoušku se, prosím, ozvěte nejpozději do 30. 3. 2017 na níže uvedený e-mail nebo mobil!

Zájemcům upřesním cca 14 dní předem datum, čas a přesné místo zkoušky (Ostrava). 

místopředseda MSKe a pověřenec pro zkoušky STV
Vladimír Ryska DiS.

Tel: 604 539 662
E-mail: ryskavladimir@seznam.cz